Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:           Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
KVK:                         30279433
RSIN:                        002690627
Adres:                      Amersfoortseweg 18
Postcode:                3712 BC
Plaats:                      Huis ter Heide
Contactgegevens: 030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: Rob de Raad
Secretaris: Enrico Karg
Penningmeester: Rozita Panneflek-Reymond
Departementshoofd Jongeren en Gezinnen
Departementshoofd Ontwikkeling en Toerusting
Drie predikanten
6 gemeenteleden

DOELSTELLING

De doelstelling van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:
De doelstelling van het kerkgenootschap is alle mensen in haar geografisch gebied op te roepen discipelen te  worden  van  Jezus  Christus,  het  ‘eeuwige evangelie’  zoals  het  in  zijn  geheel  omvat  wordt  in  de boodschappen  van  de  drie  engelen  (Openbaring  14:6-12)  verkondigen  en  mensen  te  helpen  bij  hun voorbereiding op Christus’ spoedige komst.

BELEIDSPLAN

VERSLAG ACTIVITEITEN

Planning 2023 Unie

Jaarplanner 2022 Unie

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Staat van Baten en Lasten 2023