Kerkdiensten voortaan met ‘gepaste afstand’

Het Contactorgaan In Overheidszaken (CIO) heeft advies uitgebracht aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over de corona-aanpassingen die op 25 september a.s. ingaan. Ons kerkgenootschap is aangesloten bij het CIO.

Geen verplichte 1,5 meter afstand

Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Geen toegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten. CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten.

Blij met meer ruimte

Voorzitter Rob de Raad van de Adventkerk is blij dat er nu meer ruimte komt voor de kerkdiensten. ‘Er kunnen nu meer mensen naar de kerk, maar dat is ook een uitdaging. De 1,5 meter komt te vervallen, maar we moeten wel rekening met elkaar houden. Gepaste afstand blijft daarom geboden. Het is wel een eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeenten, omdat er nu eenmaal verschillen zijn. Het hangt bijvoorbeeld af van de grootte van de kerk. Wat overheerst is dankbaarheid dat er weer mogelijk is.’
Alle maatregelen en adviezen van de overheid staan op webpagina van de rijksoverheid.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.