Kerk betreurt explosie van geweld in Israël

Hopen en bidden dat geweld stopt

Het bestuur van de Nederlandse Adventkerk is zeer geschokt door de gebeurtenissen in Israël. Voorzitter Rob de Raad: ‘Wij betreuren de explosie van geweld. We doen een oproep tot het staken van de gewelddadigheden. Ook roepen wij onze kerkleden op tot gebed.’

Ontzet

Eerder deed de Raad van Kerken een soortgelijke oproep: ‘De Raad van Kerken in Nederland is geschokt en ontzet over de uitbarsting van terreur in Israël. De Raad verafschuwt en veroordeelt ieder geweld tegen burgers ongeacht ras, nationaliteit of geloof. Terreur brengt nooit een oplossing en is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Onze gedachten, medeleven en gebeden gaan uit naar de joodse slachtoffers, nabestaanden en familieleden die uitgeleverd zijn aan angst en vertwijfeling.’

De Raad van Kerken roept de kerken in ons land op zich te blijven inzetten voor ‘interreligieuze samenwerking met joden en moslims en samen op te komen tegen iedere vorm van haat en vijandschap.’

De Adventkerk is geassocieerd lid van de Raad van Kerken.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.