Jurjen Dominicus Reineman: 4 juni 1939-6 nov. 2023

Jurjen en zijn vrouw volgden het besluit van opa Jitze Minnema op die hun voorging sabbat te gaan vieren en zich aan te sluiten bij de Adventkerk. Jurjen, Tineke en hun vier zoons woonden wekelijks de kerkdiensten in Leeuwarden bij. Al gauw werd Jurjen een van de steunpilaren van de gemeente. Hij was vooral betrokken bij het onderhoud van het kerkgebouw. Deze kennis heeft hij op zijn beurt weer overgedragen aan de zoons Rudi en Jan. Ook de kleinzoons Lucas en Daniel zijn actief in de gemeente in velerlei opzichten.

Propvol

Het afscheid vond plaats op maandag 13 november in de Adventkerk in Leeuwarden. De zaal was propvol, stoelen werden bijgezet. De dienst werd geleid door Miranda Broekhuis. Zij vertelde over de goede gespreksmomenten die zij had met Jurjen over zijn rotsvast geloof en vertrouwen. Ondanks de moeilijke periode na het overlijden van zijn vrouw bleef hij wekelijks de kerkdiensten bezoeken. Zoon Jan sprak ook namens zijn broers een woord van dank uit naar Miranda voor haar betrokkenheid en pastorale zorg. Jan Rokus Belder verzorgde de overdenking. Dat deed hij op basis van de tekst vermeld in de rouwbrief (Job 19:25).

Geliefd lid

Bij Jurjen passen de eigenschappen bescheiden, betrouwbaar, behulpzaam, gelovig, standvastig. Een familieman. Blij en dankbaar met zijn kinderen en hun gezinnen. En met de leden van de gemeente. Een geliefd lid is heengegaan. Vele vrijwilligers maakte het mogelijk om na de dienst de bezoekers tijd te geven herinneringen met elkaar op te halen. Na dit samenzijn vertrok de familie naar de begraafplaats in Damwoude.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.