Jubileum vesperdienst in teken psalmen

Op 10 februari vond in het Witte Kerkje in Huis ter Heide de eerste vesperdienst van 2024 plaats. Deze viering was een soort jubileum, want zeven jaar geleden, in 2017, gingen de vespers van start. Bovendien was er nu met ds. Guisèle Berkel de primeur van de eerste vrouwelijke voorganger. Liturg was ds. Reinder Bruinsma.

Alternatief voor vesperkoor

De orde van dienst was enigszins afwijkend van wat de bezoekers gewend waren. Door een ongeluk, waarvan hij inmiddels gelukkig herstellende is, kon de organisatie dit keer helaas geen beroep doen op de vaste dirigent/organist Peter Dingemanse. Dat hield ook in dat het zeer gewaardeerde vesperkoor ontbrak. Gelukkig vonden de dames die de vespermuziek coördineren, goede alternatieven: celliste Rachel Daniëls verraste de aanwezigen drie keer met prachtige cello-soli van respectievelijk Benjamin Britten, Gaspar Cassado en Johann Sebastian Bach. Met haar muzikale aandeel in de viering maakte zij de enorme veelzijdigheid van dit instrument goed hoorbaar. Vervangend organist was deze middag Robert Garms.

Veelzijdigheid van de psalmen

Het thema luidde: ‘De psalm van jouw leven’. Guisèle Berkel wees op de veelzijdigheid die we vinden in de 150 psalmen. Waarin we ook diepe en hoge klanken, juichende en klagende tonen herkennen en alles wat daar tussenin zit. Het is kostbaar dat, wat mensen eeuwen geleden hebben opgeschreven en uitgeroepen, ons in deze tijd nog zo kan raken en van betekenis is. Maar hoe zou de psalm klinken, die we vandaag van ons eigen leven zouden schrijven? Welke elementen zou je daarin terugvinden en herkennen? Drie zaken zijn belangrijk, aldus Guisèle. ‘Ten eerste: de psalm van ons leven moet gekenmerkt worden door authenticiteit. We moeten daarin geheel en al onszelf zijn: hoe zie je God op dit moment? Ten tweede gaat het om Gods karakter: komt in onze psalm ook de enorme waardering tot uiting die we hebben voor Gods rechtvaardigheid en Zijn liefde? En ten derde: overgave aan God – zoals een schaap de herder volgt. Maar de kern is de lofprijzing zoals we die vinden in Psalm 117, die door dit alles heen zingt: Laten alle volken de Heer loven en Hem prijzen. Want Hij stort Zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heer is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Heer!’

Voor een vrolijke noot zorgde het gedicht ‘Vrolijk Schaap’ van Karel Eyckman, dat werd voorgelezen door de liturg.

Lang napraten

Na afloop van de dienst praatten de bezoekers nog lang na. Mensen komen uit diverse windstreken van het land naar de vespers. Onder het genot van een kopje koffie of thee maken zij telkens van de gelegenheid gebruik om de onderlinge vriendschapsbanden weer aan te halen en te versterken. Na zo’n prachtige middag konden we weer ‘als een vrolijk schaap’ en bemoedigd huiswaarts gaan. De volgende vesper staat genoteerd voor 22 juni 2024 om 16.00 uur in het Witte Kerkje; voorganger is dan Tom de Bruin. Je bent van harte welkom om ook eens een vesper mee te maken.

 

 

 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.