John en Claire Sanches gekozen voor de Divisie

De afgevaardigden van de Trans Europese Divisie (TED) hebben op vrijdag 2 juli het verslag van het benoemingscomité omtrent de samenstelling van de staf van de TED unaniem aanvaard.  Mw. Claire Sanches-Schutte en haar echtgenoot ds. John Sanches zijn gekozen als staffunctionarissen van de TED. Hun taken zijn als volgt: Clair wordt de stafmedewerker voor Kinder- en Vrouwen pastoraat  en assistent stafmedewerker Gezinspastoraat van de TED, terwijl John de stafmedewerker zal zijn voor Gezinspastoraat, Rentmeesterschap, Gezondheid en Ecologie.

 

 Op dit moment zijn Claire (full time) en John (parttime)  werkzaam voor de Nederlandse Unie.
 “Als Nederlandse Unie zijn we blij dat de John en Claire Sanches hun talenten kunnen inzetten voor onze Divisie. Het is goed dat twee stafmedewerkers uit Nederland komen. We zullen Claire en John node missen en wensen hen veel zegen in hun nieuwe taakstelling” zegt ds. Wim Altink, voorzitter, vanuit Atlanta waar de beraadslagingen plaatsvinden.

De  overige TED stafleden zijn herkozen: Paul Tompkins (Jeugd), Daniel Duda (Onderwijs en theologische vorming predikanten), Janos Kovacs-Biro (Evangelisatie en Predikanten diakonaat) , Michael Hamilton (Sabbatschool, Geestelijke vorming, assistent voor persoonlijke evangelisatie), Raafat Kamal (Field Secretary, Advent Mission, PARL, en assistent van de voorzitter) en Miroslav Pujic (Communicatie en Media).

Hoewel Paul Tompkins op donderdag 1 juli werd voorgedragen door het benoemingscomité van de Generale Conferentie (GC) als assistent jeugdleider van de GC,  heeft Paul Tompkins gekozen om de verkiezing door de afgevaardigden van de TED om in onze Divisie werkzaam te blijven als leider van het TED Jeugddepartement, te aanvaarden.
Ds. Paul Clee die verschillende staffuncties bij de TED in de afgelopen jaren heeft vervuld, keert niet terug bij de TED.

De nieuw gekozen staf  samen met de eerder deze week gekozen leden van het Dagelijks Bestuur (br. Wiklander, zr. Andersen, br. Jóhannsen) vormen nu de leiding van de TED.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.