Ion Imbrea gedoopt in Groningen

De kerk in Groningen zat 18 november weer eens als van ouds lekker vol voor de doop van Ion Imbrea. Predikant Pastor Laurentiu Mateibr verrichtte de doopplechtigheid. Hij was speciaal naar Nederland gekomen. Zijn preek, in het Roemeens, werd kundig vertaald door Florian Sopt. Zo was het een mooie, internationale dienst waar we samen met veel denkbaarheid op terugkijken. De dienst werd verder opgeluisterd door mooie zang en een fijn kinderverhaal. Predikant Jan Rokus Belder van de gemeente Groningen: ‘Na de dienst zijn velen gebleven voor de uitgebreide pot-luck. We hebben samen de goedheid en aanwezigheid van onze Hemelse Vader ervaren en zien uit naar de dag dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht.’

‘Met God leven’

Ion (links op de foto) werd geboren in Roemenië. Hij werd als jong kind in een staatstehuis voor kinderen geplaatst. Later werd Ion opgenomen in een adventistisch pleegezin. Daaruit vertrok hij als jong-volwassene, waarna hij een leven leidde zonder God. In zijn getuigenis gaf hij daarover een verslag dat bij menigeen een traan deed opwellen. Ds. Belder: ‘Maar God is goed en laat Zijn kinderen niet los. Zo kwam het dat Ion vorig jaar de aanwezigheid van God ervoer en de beslissing heeft genomen, alle verkeerde dingen achter zich te laten en met God verder het leven in te vullen. Hij kreeg daarbij Bijbelonderricht van pastor Matei uit Roemenië en ervoer een fijne, warme band met de jongerengroep van de gemeente.’ Om die reden nodigde de gemeente Groningen hem uit om naar Groningen te komen voor de doop van Ion. ‘We zijn enorm dankbaar dat hij dat heeft willen en kunnen doen. Bij deze: Iedereen die heeft meegewerkt aan deze prachtige dienst, heel hartelijk dank. En, uiteraard alle dank en eer aan onze Hemelse Vader die ons daarvoor de kracht, energie en mogelijkheden heeft geschonken.’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.