Inrichting unie-apparaat voor periode 2022-2027 rond

Het nieuwe Landelijk Bestuur van ons kerkgenootschap kwam op 27 november voor het eerst bijeen na het gehouden unie-congres (eind oktober).

Tijdens deze LB-vergadering werd de inrichting van het unie-apparaat vorm gegeven. Hierbij is ook geluisterd naar signalen vanuit de lokale kerk en zijn tips meegenomen. Voor het eerst in de geschiedenis van de kerk in Nederland is er een daadwerkelijke ‘association’ voor onder andere predikanten ingesteld. In een brief aan alle kerken en churchplants spreekt voorzitter Rob de Raad de hoop uit dat dit de ‘intiemere samenwerking tussen de landelijke leiding en predikanten bevordert.’ Algemeen secretaris, ds. Enrico Karg, licht toe: ‘Op papier hebben we wel voor langere tijd een Ministerial Association gehad, maar deze is eerder beperkt bemensd geweest met alleen een Secretary (secretaris) functie. Door een daadwerkelijke assocation met meer krachten in te richten kan de zorg voor- en de samenwerking met predikanten ge├»ntensiveerd worden; dit zal ook de wisselwerking tussen predikanten in het veld en het bestuur ten goede komen bij het uitdragen van een visie en doelstellingen.’

Evangelisatie

In de nieuwe bestuursperiode zal ingezet worden op evangelisatie. Tijdens het unie-congres was deze wens ook nadrukkelijk uitgesproken. ‘Om onze kerk ook in dit bestuurstermijn toekomstbestendig te maken zullen we op dit vlak een paar tandjes bij moeten zetten’, aldus De Raad. Een andere wijziging is om enkele departementshoofden parttime aan te stellen. Hieronder kunt u zien welke functionarissen deel uitmaken van het unie-apparaat.

20221205 Landelijke Departementen Commissies Werkgroepen Functionarissen 2022-2027

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.