Ideeën en ervaringen delen

jeugdleidersdag2016-1De sfeer was fijn tijdens de jeugdleidersdag van 6 november. Er waren 15 jeugdleiders en assistentjeugdleiders aanwezig. Jeugdleiders hadden aangegeven dat ze weinig samenwerken, afst emmen en integreren met jeugdwerk op internationaal, landelijk en lokaal niveau. Ook vinden de jeugdleiders dat ze geïsoleerd zijn van elkaar. Op deze dag maakten ze dan ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid om ervaringen en ideeën te delen.

Presenteren

Glen Berkel, coördinator Advent Jeugd, Aïcha Martijn van Scouts & Pathfinders, en Joanne Balk van het ESDA-Instituut, hielden presentaties. Er werd aandacht besteed aan de bestaande kansen voor een betere afstemming op lokaal, nationaal en internationaal niveau en verschillende bestuursniveaus. Berkel benadrukte dat het jeugdwerk vooral gaat om contact, content en context. Gezelligheid, inzichten en de ruimte bieden om het geloof te beleven. Want aandacht voor de jongeren en jeugdwerk betekent een betere maatschappij en kerk.

Nieuwe initiatieven

Naomi Grit, personal assistant Advent Jeugd, presenteerde haar project Youth Retreat, een weekend op maat voor jeugdgroepen. Jeugdgroepen kunnen kiezen uit een aantal opbouwende activiteiten tijdens het weekend.
Vooral interessant vonden sommigen dat er materiaal beschikbaar is voor gemeenten, dat gebruikt kan worden voor jeugd-gerelateerde activiteiten. Er is nu een voorstel om voor dat materiaal een bibliotheek op te richten, zodat jeugdgroepen die materieel nodig hebben daarvoor gemakkelijk bij Advent Jeugd kunnen aankloppen.

jeugdleidersdag2016-2Liefde en tijd

‘Elkaar liefhebben in het jeugdwerk betekent vooral tijd met elkaar doorbrengen’, vindt Berkel. De aanwezige jeugdleiders waren het helemaal met hem eens.

Ook de succesverhalen van betrokkenheid bij de omgeving en mogelijkheden tot partnerschap met niet-kerkelijke organisaties die het jeugdwerk willen steunen, vielen goed. Ds. Guisèle Berkel vertelde hoe dit in Den Haag werd aangepakt. De aanwezige jeugdleiders kregen uitleg over hoe zij dit soort successen in hun lokale gemeenten ook kunnen behalen.

Meer

Veel deelnemers lieten weten dat de dag hun verwachtingen overtrof en in de evaluaties die tot nog toe binnen zijn scoort de dag een acht. Ben jij ook jeugdleider? Zorg dat je er volgend jaar bij bent! Mocht je in de tussentijd meer informatie willen over mogelijkheden voor een betere samenwerking, kun je altijd contact opnemen met Advent Jeugd.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.