Giftenboom voor ADRA

Veel lokale gemeenten vierden dit jaar Kerst op sabbat (zaterdag) 21 kerst_leeuwarden_13december. Zo ook de gemeente Leeuwarden, die dit jaar koos voor een alternatieve kerstboom.

Jan Reineman, omschreven als de alleskunner van de gemeente, had zelf een exemplaar gemaakt van brede houten latten. Deze ‘boom’ kan hergebruikt worden, en is dus duurzaam. Ook droeg het kunstwerk bij aan de kerstgedachte, want de boom fungeerde tijdens de dienst als giftenboom. Bezoekers kregen zakjes om een gift voor ADRA in te doen en aan de takken van de boom te hangen. Dankzij de  vele gulle bezoekers zal er een mooi bedrag richting ADRA gaan.

De kerstdienst zelf was ook een succes. Er was een muzikale omlijsting en een overdenking gebaseerd op het evangelie van Matteüs. De dienst werd gevolgd door een warme maaltijd waar vrijwel iedereen voor bleef. Tijdens het eten konden de gemeenteleden praten en genieten van elkaars gezelschap. Deze mooie samenkomst was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de vele vrijwilligers.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.