Gezellig dienst in Zaandam

ZaandamOp sabbat (zaterdag) 12 mei was het weer heel gezellig in de gemeente Zaandam. Twaalf mensen waren aanwezig in de dienst. Ds. Jurriën den Hollander, stafmedewerker Vorming en Toerusting, deed de preek en begeleidde de dienst op de piano. Na de dienst was er gezellig samenzijn, wat heel fijn is geweest.

De gemeente Zaandam is een kleine, vasthoudende, multiculturele gemeente: mensen met Colombiaanse, Indische, Antilliaanse, en natuurlijk ook Nederlandse achtergrond. Het lijkt erop dat langzamerhand zich meer mensen voegen bij de gemeente. Maar ook als er weinig mensen zijn gaat de harde kern gewoon door, in het geloof dat God mensen zal zenden naar Zaandam … en dat doet hij!

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.