Ephraïm Ireno Hosepha

5 april 1942 – 2 okt. 2023

Met dankbaarheid kijken we terug op het leven van Ephraïm Ireno Hosepha, lid van de gemeente Amersfoort. Hij is samen met zijn vrouw gedoopt op 10 december 1983 en zou dit jaar 40 jaar adventist zijn geweest.

Klusjes

Hij hielp graag mensen met klusjes thuis of buiten. Hij stelde zich altijd behulpzaam op en was zeer geliefd bij zijn grote familie. Hij en zijn vrouw waren onafscheidelijke partners en deden alles samen. De dienst op 10 oktober werd geleid door ds. J. den Hollander vanuit 2 Tessalonicenzen 4:13-18. Het is de wederkomst van Christus die ons een diep vertrouwen geeft en zekerheid voor de toekomst. Vanuit die zekerheid leefde Hosepha tot aan het laatst van zijn leven. Wij zien ernaar uit hem terug te zien op de jongste dag en wensen alle nabestaande veel zegen en kracht van de Allerhoogste, hopi bendishon.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.