Enkhuizer kerkennacht 2013

Via de Raad van Kerken in Enkhuizen, de werkgroep KIDS (Kerk In De Stad) is de adventgemeente in Enkhuizen betrokken bij de voorbereiding van de eerste kerkennacht in Enkhuizen op 21 juni 2013. Het verschijnsel ‘kerkennacht’ is over komen waaien vanuit Duitsland en wordt nu ook in een groeiend aantal gemeenten in Nederland gehouden. Het programma in Enkhuizen werd in de Westerkerk gehouden, die voor dat doel op 21 juni 2013 gehuurd was. Het verbindende thema van de avond was ‘engelen’.

De avond werd geopend door 2 trompettisten, die vanaf de 2e trans van de Zuidertoren enkele melodieën bliezen. ‘Hef uw bazuin nu en luid schalt het uit!’ Daarna startte vanaf ongeveer dezelfde plek een streetparade, die met vrolijke en swingende muziek de Westerstraat doorging tot aan de ingang van de Westerkerk.

Marktplein in de WesterkerkEnkhuizen kerknacht

Bij binnenkomst liepen de bezoekers door een soort straatje met aan weerszijden marktkramen t.b.v. de deelnemende kerken en nog wat andere groeperingen zoals de Wereldwinkel en het Nederlandse Bijbelgenootschap. De adventkerk hadden ook een stand, die bemenst werd door Robert en Edith Garms. Zo hadden we de gelegenheid gesprekken aan te knopen met diverse voorbijgangers en geïnteresseerden een Houvastkrantje mee te geven.

Er kwam een bezoeker voorbij die schuin aan de overkant in een restaurant een bruiloft vierde. Hij was zeer verbaasd ook onze kerk hier vertegenwoordigd te zien. Hij was opgevoed in een adventistisch gezin, maar werd daar als kind zo afgeknepen en kort gehouden, dat hij al lang geen verbinding meer had met de kerk. Tja, wat moet je daar zo gauw op antwoorden? Dat de ‘kramp’ er hopelijk na al die jaren toch wel uit zal zijn? Of is dat niet meer dan een hoopvolle gedachte? In ieder geval hadden we toch een positief gesprek. Hij ging met een Houvastkrantje, dat ietwat aarzelend overhandigd maar toch wel graag aangepakt werd, weer terug naar zijn bruiloft.

Verder waren er 6 mini-preekjes door bekende Enkhuizers, te beginnen met burgemeester Jan Baas. Ook waren er muziekoptredens: koren en koortjes, jongelui die gitaar speelden, meisjes idem dito en die er ook nog bij zongen, een hoornensemble enz. enz. Het was een afwisselend programma. Er was nog een workshop waar men engeltjes in elkaar kon knutselen en een Jakobsladderhoek, waar mensen gedachten, suggesties, kritiek, gebeden op konden schrijven en op de Jakobsladder achter konden laten. Over de schouder van een engel lazen we mee: ‘de kerken zouden aktie moeten ondernemen voor de vele eenzame ouderen’ en ‘ik ga zondags graag naar de kerk om samen de dienst mee te beleven, daarna een kopje koffie drinken en een praatje maken’, ‘ik houd van mijn kerk omdat ik er fouten mag maken en me toch geliefd mag weten.’ En ook: ‘goed dat de kerken samenwerken, omdat we allemaal verlangen naar ‘samen’, samen voor troost, steun maar ook voor vrolijke, feestelijke aspecten.’

Het was een geslaagde avond. Mogelijk wordt dit evenement in 2015 in Enkhuizen herhaald.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.