Emeriti ontmoeten elkaar op Schokland

Op 22 mei ontmoetten zo’n 25 emeriti (gepensioneerde predikanten en/of partners) elkaar op Schokland in de Noordoostpolder. Dit gebeurde in het restaurant van het openluchtmuseum dat gewijd is aan de geschiedenis van het voormalige eiland in wat eens de Zuiderzee was.

Initiatief

Drie van de emeriti (Henk Koning, Frank Teeuwen en Reinder Bruinsma) wonen vrij dicht bij elkaar en zien elkaar regelmatig. Zij namen het initiatief om een ontmoetingsdag te organiseren voor de emeriti van de Nederlandse Adventkerk. De Nederlandse Unie ondersteunde hun plan en was ook bereid de kosten te dragen. De groep verzamelde in het restaurant en genoot van koffie en gebak alvorens een korte film te bekijken over de geschiedenis van Schokland en het kleine museum te verkennen. Na een prima lunch was er een tijd voor uitwisseling van nieuws over zowel de aanwezigen als degenen die niet konden komen.

Kerkje van Schokland

Dat gebeurde in het kerkje dat onderdeel is van het museum. De dag werd afgesloten met een drankje in het restaurant. Naast de groep emeriti gaven ook ds. Rob de Raad, de unievoorzitter, en ds. Tiago Pereira, de uniefunctionaris onder wie onder andere de zorg voor predikanten (incl. emeriti) valt, acte de présence.  Het was bijzonder dat Peter en Cobie van Bemmelen erbij konden zijn. Na vele jaren buiten Nederland te hebben gewerkt, zijn zij sinds enkele maanden weer woonachtig in hun vaderland.

Enthousiast

 In totaal telt de groep van emeritus-predikanten en partners (waaronder enkelen die helaas weduwe of weduwnaar zijn geworden) nu 57 personen. Een aantal van hen konden niet komen omdat ze in het buitenland waren, terwijl er in een aantal gevallen ook sprake is van ziekte of sterk verminderde mobiliteit. Van de kant van degenen die naar Schokland kwamen werd enthousiast gereageerd op deze gelegenheid om elkaar weer eens te kunnen zien. De covid-tijd vergrootte het isolement dat so-wie-so vaak een gevolg is van met pensioen gaan. Algemeen heerste het gevoel onder de emeriti dat het belangrijk is om vaker contact met elkaar te hebben. Hopelijk kan het weer een traditie worden dat de emeriti van onze kerk elkaar met enige regelmaat ontmoeten.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.