Doopbericht Speranza

doopSperanza2Church plant Speranza, in Lelystad, vierde groot feest op sabbat (zaterdag) 12 september. In de ochtend vierde Speranza het avondmaal in een omgetoverd De Waterbever. Daarna was er een fantastische lunch. Maar de grootste feestelijke gebeurtenis was ’s middags. Dat was namelijk het moment van de doopdienst van Ruud Swart (57).

Iedere laatste sabbatmiddag van de maand serveert Speranza een buurtmaaltijd. Dit terugkerende evenement, Speranza Open House, organiseren ze al iets meer dan een jaar en het wordt bezocht door tientalle buurtwoners.

doopSperanza1Ruud was één van die bezoekers. Op een gegeven moment besloot hij ook eens een kerkdienst te bij te wonen. Sindsdien is hij niet meer weggebleven. Fabian Baromeo, de trekker van Speranza, deed bijbelstudie met Ruud. Waarom Ruud uiteindelijk koos voor de doop? ‘Ik wil bij Jezus zijn!’

De coach van Speranza, ds. Rudy Dingjan, verrichtte de doophandeling achter buurtcentrum De Waterbever. Speranza komt daar altijd samen.

Aan het einde van de dienst vertolkte Ruud zijn dank met een lied. Het was voor de aanwezigen in elk geval een verrassing dat met uitstekende begeleiding Abba, Vader zong.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.