Doop Ruben Kalmeijer (Assen)

Op 27 januari 2024 werd Ruben Kalmeijer (23) in Assen gedoopt.  Voorganger was Jan Rokus Belder: ‘In de gezellige samenkomst van de gemeente Assen, overdachten de aanwezigen samen de kracht en betekenis van de woorden van Paulus in II Kor. 5:17-20, wat het betekent om in Christus een nieuwe schepping te zijn, namens God te mogen oproepen tot verzoening. Daarnaast overdachten we samen wat dit betekent voor iemand als Ruben, die als christen is opgevoed en heeft geleefd. Daar is wellicht Jeremia 6:16 meer van toepassing, het vasthouden aan de oude wegen. Als eindconclusie konden we ontdekken dat er aan beide kanten mooie waarheden zitten. Die kwamen ook mooi overeen met het getuigenis dat Ruben zelf gaf en de wens die hij had om gedoopt te worden.’

Thuisvoelen in de Adventkerk

Ruben groeide op in een fijn christelijk gezin. Hij heeft de goedheid en liefde van God al van jongs af aan leren kennen. Later ontdekte hij een aantal zaken die in de Bijbel anders beschreven staan en hij koos ervoor zich daaraan te houden. Op deze manier kwam hij in contact met de Adventkerk in Assen en voelt hij zich daar thuis. De gemeente is klein, wat de relaties heel persoonlijk maakt. Zowel de gemeente als Ruben zijn blij et de keuze die hij heeft gemaakt. De doop vond plaats in een klein zwembad dat in hetzelfde gebouw is als waar de samenkomsten worden gehouden. Na het officiële gedeelte was er een gemeenschappelijke lunch. Het was al met al een zeer mooi en gezegende dag.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.