Doop en Dienstbaarheid in Den Haag

Sabbat 29 augustus 2020 werd een dag van Doop en Dienstbaarheid voor de Adventgemeente Den Haag. Na een inspirerende ochtenddienst waarbij ds. Gabriel Kwayie voorging, was er een speciale doopdienst vanaf 15.00 uur in de middag. Vier dopelingen (Ingrid B. Mollevanger, María Alejandra Silva Bermudez, Jaime Caviedes en Patricia ter Koolgaven) een indrukwekkend getuigenis van hun geloof en werden door de plaatselijke predikant, ds. Wim Altink, ondergedompeld. Ruim vijftig mensen – familie, vrienden, buren en leden – waren aanwezig en vijf ouderlingen van de gemeente waren betrokken bij bijbelles, leiding in de dienst, vertaling, zang en het geven van de zegen tijdens het wijdingsgebed. Velen werden geraakt door de dienst en bleven voor een gezellig samenzijn daarna. 

Week van de armoede

 

 

Op deze dag waren leden van de Adventgemeente Den Haag actief in praktische dienstverlening. Week 35 was uitgeroepen tot ‘Week van de armoe’. Albert Heijn (AH) is al jaren vaste partner van Voedselbanken Nederland (VBN). Zo is er op zaterdag 29 augustus een actie geweest, waarbij klanten van AH producten kochten en deze bij de uitgang doneerden voor mensen die afhankelijk zijn van de VBN. Natuurlijk heeft het uitgiftepunt Adventkerk Mariahoeve in Den Haag gehoor gegeven aan de vraag om deze actie te begeleiden.


73 kratten ingezameld

De groep vrijwilligers heeft zich ingezet om op die dag de donaties in ontvangst te nemen. Dit is een groot succes geworden. Binnen een tijd van 9 uur werden er 50 kratten met producten ingezameld. Door dit goede resultaat verzocht AH om dit op zondag 30 augustus te herhalen. Opnieuw zijn die zondag nog eens 23 kratten gevuld. Totaal zijn er 73 kratten met inhoud gedoneerd. Het teamuitgiftepunt Voedselbank Adventkerk Den Haag (Mariahoeve) heeft een zegenrijke sabbat ervaren. En dat geldt ook voor de deelnemers aan de doopdienst. “Een bijzondere dag van doop en dienstbaarheid voor en door onze gemeente,” aldus Wim Altink.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.