Diversiteit en respect

Op dinsdag 11 oktober stemde de Annual Council (jaarvergadering) van de Generale Conferentie (de wereldkerk) over een document getiteld Unity in Mission: Procedures in Church Reconciliation. 169 waren voor het document, 122 tegen.

Het document is een reactie op verschillende landelijke kerken die zijn overgegaan tot het inzegenen van vrouwen. De bedoeling van dit document is het bieden van een stappenplan dat helpt om onderdelen van de kerk weer in lijn te krijgen als ze willen afwijken van ‘de bijbelse principes van de Fundamentele Geloofspunten, afgestemde verwerkingen in de working policy van de kerk’.

Het Europese hoofdkantoor waar Nederland onderdeel van uitmaakt, de Trans-Europese Divisie, reageerde in dit bericht op het besluit. Zij zien ruimte voor dialoog, maar zeggen ook dat er binnen de kerk ruimte moet zijn voor verschillende perspectieven. Daarnaast is het belangrijk dat de dialoog die de komende maanden plaats zal vinden niet in de weg staat van het delen van Gods liefde. Ds. Raafat Kamal, voorzitter van het Europese hoofdkantoor, roept iedereen op om te focussen op die missie, ‘onze bestaansreden in Europa’.

Op het Landelijk Kantoor is met dankbaarheid gereageerd op de berichtgeving vanuit het Europese hoofdkantoor. De dialoog blijft gehandhaafd; met elkaar kijken we vooruit en proberen we de missie van de kerk gestalte te geven op een manier die recht doet aan de situatie binnen de verschillende regio’s.

Ds. Bert Nab, secretaris van de Adventkerk in Nederland: ‘We blijven samen kerk en trekken ook gezamenlijk op. Wellicht zijn we het binnen de kerk niet op alle vlakken met elkaar eens, maar dat neemt niet weg dat we gezamenlijk onderweg zijn. Samen met de leiders in Europa blijven we de dialoog voeren over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, ook voor hen die op de kansel staan.’

Lees hier  het volledige bericht op de website van het Europese hoofdkantoor, inclusief de reactie van de voorzitter, ds. Raafat Kamal.

Wie meer achtergrond informatie wil over vrouweninzegening kan kijken op deze website.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.