Contact 2 Water

Algemeen Nieuws|Publicaties>Contact magazine juni 20, 2024

Er vielen de afgelopen periode vele tientallen millimeters regen in het land. Water is dan ook een toepasselijk thema voor het juninummer van Contact, uitgave van het ESDA Instituut. In dit nummer lezen we de verschillende toepassingen van water: je kunt in het water zwemmen, maar je kunt ook op het water zeilen. Voor adventisten is de doop een belangrijke religieuze gebeurtenis in het leven. En voor sommige mensen is gebrek aan water letterlijk levensbedreigend. In deze Contact lopen de ‘waterfeiten’ als een rode draad door het blad heen.
We wensen u weer veel leesplezier!

Dit kan via deze PDF of via het bladersysteem hieronder.