Communiqué

Op 23 maart heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van het ledenmanifest en een delegatie van het Algemeen Kerkbestuur. Het gesprek vond plaats in een goede sfeer en was constructief.

Over het agendapunt voor het Buitengewoon congres van 5 juni blijven de delegaties bij hun eigen voorstel en lopen de meningen uiteen. Dat neemt echter niet weg dat beide delegaties uitgaan van een goede en opbouwende voorbereiding van het congres. Met respect voor elkaars rollen, zal de Ledenmanifest Delegatie input leveren aan de voorbereidingscommissie van het Buitengewoon congres.

Er zijn afspraken gemaakt over de organisatie van het congres en het beschikbaar stellen van een gebalanceerd aanbod aan relevante documenten, van zowel de Ledenmanifest Delegatie als het Algemeen Kerkbestuur. Zo zullen beide delegaties hun bijdrage leveren aan het congres en op een constructieve manier blijven bouwen aan de kerk.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u de voorbereidingen op het Buitengewoon congres van 5 juni in uw gebeden wilt meenemen.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.