Bericht van de voorzitter

Ik wil iedereen vanaf deze plek bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen om de Nederlandse Adventkerk te leiden als voorzitter. Leiding geven aan het Nederlandse veld kan ik niet alleen; dit is iets wat wij alleen samen met jullie kunnen doen.

Het leiden van de Nederlandse Adventkerk is een grote verantwoordelijkheid, want er zijn grote uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden. We moeten de uitgaven in lijn brengen met de inkomsten. De groei van het ledental vertaalde zich de afgelopen jaren niet in een groei aan tienden. Daar moeten we aan werken. Daarnaast moet er bezuinigd worden en dat betekent dat we wellicht niet alles kunnen doen wat we graag willen doen en dat we keuzes moeten maken.

Waar kunnen wij mee helpen?

Ik ben ervan overtuigd dat het werk van verkondiging van de blijde boodschap in eerste instantie in de lokale adventgemeenten plaatsvindt. Dit betekent dat alles wat gebeurt op landelijk niveau, en in de districten, gericht moet zijn op het faciliteren van de plaatselijke gemeente. Hoe kan het Landelijk Kantoor de gemeenten ondersteunen in hun werk; waar kunnen wij mee helpen? Aan welke toerusting hebben zij behoefte? Maar het Landelijk Kantoor dichter bij de gemeenten brengen, vereist een andere manier van werken.

Er is een enorme diversiteit binnen onze kerk

Veel kerkleden maken zich zorgen om de toenemende polarisatie in de kerk. Er is een enorme diversiteit binnen onze kerk. Er wordt zeer verschillend gedacht over theologische vragen, culturele verschillen, hoe om te gaan met de gelijkwaardigheid van de vrouw in het ambt en tegelijkertijd loyaal te zijn aan de wereldkerk.

Dit zijn maar een paar zaken waarvoor het nieuwe leiderschapsteam zich gesteld ziet. Ik ben dankbaar voor het team dat door het congres is verkozen. De secretaris, ds. Enrico Karg, onze penningmeester, Istrahel Schorea, en ikzelf vormen een sterk team en ik zie ernaar uit met hen samen te werken. Ook ben ik dankbaar voor het nieuwe Algemeen Kerkbestuur. Het congres heeft mensen verkozen met ontzettend veel talenten en competenties. Het plannencomité heeft een geweldig verslag uitgebracht met aandachtspunten die richting moeten geven aan het beleid van het Landelijk Kantoor.

Geloven doe je samen

Iedereen heeft een plek in de kerk

Een van de aandachtspunten is het herstel van vertrouwen. Geloven doe je samen. Als lid van de kerk maak je deel uit van een gemeenschap. Als voorzitter zie het als mijn taak om een bruggenbouwer te zijn en de verbinding te zoeken tussen de tegengestelde stromingen in de kerk. Ik ben van mening dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond, een plek heeft in de kerk. Iedere groep mag er zijn. Daar waar er tegenstellingen zijn, zullen we naar elkaar moeten luisteren en de dialoog met elkaar aangaan. Daar wil ik mij als voorzitter voor inzetten.

Er ligt veel op het bord van het nieuwe Dagelijks Bestuur en Algemeen Kerkbestuur. Ik ben me ervan bewust van dat wij als nieuw leiderschapsteam de zegen van boven nodig hebben om deze kerk te bouwen. Wij zijn afhankelijk van Gods wijsheid en leiding en hebben jullie gebed nodig.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.