Begroting 2016

Begroting 2016De conceptbegroting voor 2016 is ultimo 2015 goedgekeurd door het Algemeen Kerkbestuur. De begroting is hier rechts te bekijken of te downloaden als pdf. De bedragen die tussen haakjes staan, zijn de uitgaven. Uiteraard zijn de cijfers in euros.

Voor het eerst in jaren presenteren wij een sluitende begroting (exclusief afschrijvingen). Dit betekent dat wij verwachten niet verder in te teren op de reserves.

Dit heeft enerzijds te maken met de voorzichtige inschatting dat de tienden over 2015 1,75% hoger zijn dan in 2014 en dat deze trend zich zal voortzetten in 2016. Anderzijds hebben we kritisch gekeken naar de evenementen en activiteiten die vanuit het Landelijk Kantoor worden georganiseerd. Hierin zijn keuzes gemaakt, wat vooralsnog betekent dat sommige activiteiten ‘on hold’ zijn gezet.

Er is wel ruimte gevonden om weer diverse evenementen te organiseren in 2016. De belangrijkste uitdaging zal zijn meer inkomsten te genereren.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.