ASI geeft inspiratie avond

Op zaterdagavond 1 mei heeft de organisatie ASI een bijzondere avond georganiseerd op landgoed Oud Zandbergen te Huis ter Heide. 

ASI (Adventist Laymen’s Services and Industries) heeft onlangs in Nederland een afdeling geopend door de inzet van Klaas Kamphuis en Lambro Triantos.

De inspiratie avond van 1 mei had tot doel om de genodigden te informeren over de doelstellingen van ASI.  Tussen de gangen door van een uitstekende Indische maaltijd werd door de heer Ruben Diaz (vice voorzitter van ASI Europa) enthousiasmerend vertelt over het wereldwijde netwerk van adventistische ondernemers, artsen en academici en hoe zij het werk van de adventkerk moreel en financieel ondersteunen.  Zo worden steeds specifieke aan de kerk gerelateerde projecten (voor onderwijs, ontwikkeling of evangelisatie) uitgekozen en met behulp van ASI gerealiseerd.

Namens de Nederlandse Unie hield ds. Wim Altink (voorzitter) een toespraak waarin hij ASI in ons land van harte succes wenst en aangaf dat ASI in Nederland bereid is om de missie en visie van de Nederlandse Adventkerk te ondersteunen. Ds. Henk van der Kamp zit namens het Algemeen Kerkbestuur van de Nederlandse Unie in het bestuur van ASI Nederland.

Ruim twintig personen waren op deze goed georganiseerde avond aanwezig. Het officiële ledental van ASI Nederland was tot voor kort zeven personen. De verwachting is dat dit aantal spoedig zal oplopen.
Voor meer informatie:  www.asi-nederland.nl

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.