ZOETERMEER

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Zoetermeer
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Nathaliegang 263
Postcode:                             2719 CR
Plaats:                                   Zoetermeer

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: Predikant
Ouderlingen :3
Hoofddiaken
Secretaris
Penningmeester
Sabbatschoolleidster
Jeugdleider
Zendingleider

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Download hier

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

 Download hier

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Download hier

 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.