ROTTERDAM ZUID

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Rotterdam Zuid
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Amelandseplein 68
Postcode:                              3083 SJ
Plaats:                                   Rotterdam

BESTUURSSAMENSTELLING

Predikant
Ouderling  (3)
Assistent Ouderling
Secretaris
Penningmeester
Eredienst
Sabbatschool
Kindersabbatschool
Zuid in Actie
Jeugd
Diaconie
Pubilc Relations
Gebouwen com

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Download hier

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Download hier 

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Download hier

Toelichting

(Nog nader in te vullen)

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.