Lelystad

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Lelystad
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Pauwenburg 170
Postcode:                              8226 TA
Plaats:                                   Lelystad
Contact:                                Ron Weening
Contactgegevens:              06-34172011
Website:                              http://adventkerklelystad.nl/

BESTUURSSAMENSTELLING

Predikant                              Jacob Engelgeer
Gemeenteleider:                  Marc Bernhard
Secretaris                              Ron Weening
Hoofddiacones
Penningmeester                   Ron Weening
Jeugdleider
Sabbatschoolleider
Zendingsleider
Assessor (bestuurslid zonder portefeuille): Sarie Weening en An de Ruiter

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Lelystad- Staat van Baten Lasten jaar 2023 en begroting 2024