Huis ter Heide

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Huis ter Heide
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Amersfoortseweg 18
Postcode:                              3712 BC
Plaats:                                   Huis Ter Heide
Contactgegevens:                secretaris@adventkapelhth.com

BESTUURSSAMENSTELLING

Vanaf maart 2017 heeft de Adventgemeente Huis ter Heide een vernieuwde organisatiestructuur. Niet langer is er sprake van een hiërarchisch bestuursmodel, maar van een netwerkmodel. Elke werkgroep is gelijkwaardig en houdt zich bezig met een specifieke bediening in de lokale kerkgemeente. Werkgroepen zijn zelf in de lead wat betreft hun activiteiten en plannen. De werkgroepbegeleiders kunnen in het Grote Werkgroep Overleg (hierna: GWO) afstemming en hulp vinden zodat in gezamenlijkheid de overkoepelende missie & visie wordt uitgedragen. Het GWO heeft de volgende samenstelling en komt sinds 2021 elk laatste maandag van de maand online bijeen:

• Predikant
• Secretaris
• Penningmeester
• Werkgroepbegeleider Diensten
• Werkgroepbegeleider Geestelijke Groei
• Werkgroepbegeleider Kind & Jeugd
• Werkgroepbegeleider Muziek
• Werkgroepbegeleider Outreach
• Werkgroepbegeleider Pastoraat
• Werkgroepbegeleider Vredenoord

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

Download hier

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Huis ter Heide Staat van baten en lasten 2023 en begroting 2024