EMMEN

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Gemeente Emmen
RSIN: 002690627
Adres: Boermarkeweg 58c
Postcode:  7824 AA
Plaats:  Emmen
Contactgegevens:  030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Hoofddiaken
  • Sabbatschoolleider
  • Ouderling (3)

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Beleidsplan Emmen

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

 

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Emmen – Staat van Baten en Lasten 2023 + Begroting 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.