BREDA

ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Gemeente Breda
RSIN:                                     002690627
Adres:                                   Harmonielaan 24
Postcode:                              4841 VL
Plaats:                                   Breda
Contactgegevens:               030 – 6939375

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Ouderling
  • Zendingsleider
  • Sabbatschoolleider
  • Hoofddiaken

DOELSTELLING

De missie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is bepaald in haar statuten:

Het kerkgenootschap verkondigt, levend uit Gods genade, de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Het kerkgenootschap roept daarbij op tot verering van God, tot naleving van zijn geboden en tot zorg voor de medemens, zoals verwoord in de Bijbel. Het kerkgenootschap getuigt in verkondiging en dienst van de spoedige wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde (Openbaring 14:6-14).

BELEIDSPLAN

Download hier

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd

VERSLAG ACTIVITEITEN

-Wekelijkse samenkomst op zaterdag.
-Bijbelstudie van 10.00 tot 11.00 uur
-Eredienst van 11.00 tot 12.00
-Middagprogramma’s voor alle leden

-Evangelisatie door het verspreiden van folders en gratis boeken.
-Organiseren van speciale diensten voor belangstellenden

Download hier

STAAT VAN BATEN EN BESTEDINGEN EN TOELICHTING

Download hier
Begroting 2023

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.