Advent 4 2022: Vernieuwing

Advent magazine december 23, 2022

Deze keer is het thema vernieuwing. Het wordt van verschillende kanten belicht. Tijdens het gehouden uniecongres was vernieuwing ook onderwerp van gesprek. Daarom ligt de vernieuwingsfocus de komende jaren op evangelisatie en de jeugd. Het echtpaar Post-Guyt uit Urk koos in 2018 voor een grote vernieuwing in hun leven: zij bekeerden zich tot het adventistisch geloof en lieten zich dopen. Voor ontwikkelingsorganisatie ADRA is vernieuwing een andere manier van denken over bijvoorbeeld menstruatie. Vaak nog een groot taboe-onderwerp. In Zambia zijn nu enkele projecten opgezet waar dit onderwerp op de agenda staat op basisscholen. In projecten rond de stad Lusaka  komen veertig nieuwe toiletten op scholen waar ook gedacht is aan het beschikbaar stellen van maandverband voor menstruerende meisjes. Kortom: een zeer gevarieerd nummer. Wij wensen u weer veel leesplezier!

Advent december 2022 – PDF