20 juni: Wereldvluchtelingendag

De Wereldvluchtelingendag (World Refugee Day) is een speciale internationale dag die jaarlijks op 20 juni plaatsvindt en gewijd is aan de vluchtelingenproblematiek. Het doel ervan is middels activiteiten de publieke aandacht hierop te vestigen. Verder lezen