Hierbij wil ik u aandacht vragen voor het project End It Now. Met dit project wil de Nederlandse Unie meer bewustzijn creëren voor vrouwenmishandeling. Volgens onderzoek krijgt wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken met een vorm van vrouwenmishandeling, zowel fysiek als psychisch. In Nederland krijgt 1 op de 10 personen te maken met huiselijk geweld, waarbij in 60% van de gevallen vrouwen het slachtoffer zijn.

Het project End It Now werd in 2009 opgezet door het vrouwenpastoraat van de Generale Conferentie en ADRA International. Tot op heden is dit is het belangrijkste signaal dat de Adventkerk heeft uitgezonden in haar standpunt over vrouwenmishandeling. Het past in haar traditie waarbij de Adventkerk zich sterk maakt voor de rechten van de mens, tolerantie en vrijheid van meningsuiting. End It Now is een praktische uiting van de waarden die wij als Adventisten zo belangrijk vinden.

Zoals eerder is genoemd krijgt een groot aantal vrouwen te maken met een vorm van mishandeling. Helaas is onze kerk niet immuun voor deze trend. Ook binnen de Adventkerk krijgen we steeds vaker te maken met gevallen van vrouwenmishandeling. Daarom is het des te belangrijk om ons bewust te zijn van deze situatie, zodat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen helpen om een einde te maken aan deze vorm van geweld.

Naast het vergroten van de bewustwording onder  kerkleden heeft het project nog twee andere doeleinden. Wereldwijd wil de Adventkerk 1 miljoen handtekeningen verzamelen om deze te presenteren aan de secretaris generaal van de Verenigde Naties. Hiermee willen we onder andere onze betrokkenheid tonen bij het oplossen van dit probleem. In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden geweest om uw handtekening te zetten onder deze petitie, bijvoorbeeld tijdens het Jeugdcongres of de Open Dag. In uw gemeente zullen formulieren aanwezig zijn waar u uw handtekening kunt zetten. Vanaf 1 september is het ook mogelijk om uw handtekening te zetten via de website van de Nederlandse Adventkerk.

De derde doelstelling van End It Now in Nederland is de financiële ondersteuning van een instelling die vrouwen helpt die slachtoffer zijn geworden van mishandeling. De Nederlandse Unie steunt het opvangcentrum Vieja Utrecht.  Deze organisatie zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld. Zij voorziet professionals, slachtoffers en plegers van informatie, advies en ambulante zorg. Daarnaast biedt Vieja ook opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld. De collectes die tijdens alle landelijke AJV evenementen worden opgehaald worden aan deze organisatie gedoneerd. 

Naast het zetten van uw handtekening onder de petitie kunt u via de collecte ook een steentje bijdragen aan het stoppen van vrouwenmishandeling. Hierbij wil ik u alvast van harte danken voor uw hulp.