Hoe houdt de kerk haar leden binnenboord?

Zo nu en dan schrijft één van de predikanten in het veld een gastblog. Deze keer de beurt aan ds. Bert Nab, die net terug is van een congres over kerkverlating. SDA-headquarts

Op het hoofdkantoor van de wereldkerk in Silver Spring (Verenigde Staten) vond van 18 – 20 november een congres plaats over kerkverlating en hoe dit in de toekomst te beperken. Namens Europa mocht ik samen met een collega uit Groot-Brittannië dit congres bezoeken. André Staal, medeoprichter van een onderzoekscommissie in Nederland, was ook van de partij om uitleg te geven over de Nederlandse resultaten.

Het werd een interessant congres met vertegenwoordigers uit de hele wereld. Wat opviel is dat de redenen om de kerk te verlaten over de hele wereld met elkaar overeen komen. Mensen geloven niet meer wat de kerk leert, ervaren onverschilligheid of zelfs liefdeloosheid in de kerk en ze hebben het gevoel niet zichzelf te kunnen zijn, naast diverse andere redenen.

Wereldwijd verliest de kerk binnen een jaar meer dan een derde van de leden die door de doop toetreden. In een enkel gebied kan dit percentage oplopen tot zo’n tachtig procent. Dat zijn enorme aantallen. Geen wonder dat de kerk een plan wil bedenken om die mensen binnenboord te houden.

Drie dagen lang zijn er uit alle gebieden in de wereld onderzoeksresultaten besproken en naar aanleiding daarvan is er een verklaring opgesteld over hoe de kerk denkt haar leden beter van dienst te kunnen zijn en hen te koesteren.

Het interessante is dan vervolgens dat we te maken hebben met een wereldkerk. Wat bij ons heel normaal is, kan in een ander deel van de wereld heel vreemd zijn. Waar men in grote delen van de wereld weigert na te denken over mensen die bijvoorbeeld anders geaard zijn, kunnen wij het ons niet veroorloven hier niet over na te denken.

10929964563_ae6351369a_b

Dit leidt ertoe dat een verklaring over onvoorwaardelijke acceptatie van leden, minder onvoorwaardelijk is dan het lijkt. In veel delen van de wereld vindt men namelijk dat mensen wel mogen binnenkomen zoals ze zijn, maar dat ze vervolgens dienen te veranderen naar de maatstaven die de kerk stelt. Stel je voor dat het een regel is in de kerk dat de leden niet roken, dan valt dat wel af te leren als je er graag bij wilt horen. Leef je in een gebied waar moeilijk wordt gedaan over sieraden, dan doe je die toch gewoon af. Maar wat nu als je valt voor mensen van hetzelfde geslacht. Kan je dat dan ook gewoon afleren? Op die vraag heeft het congres geen antwoord gegeven.

In Nederland wordt momenteel veel aandacht gegeven aan het thema ‘veilige kerk.’ Hoewel ook hier soms weerstand bestaat tegen zaken die we niet helemaal theologisch kunnen vatten, proberen we toch een boodschap af te geven dat iedereen welkom is. Aandacht voor de medemens die misschien niet helemaal in de pas loopt met de meerderheid mag daarbij niet ontbreken. Als de kerk veilig moet zijn, dan ook voor iedereen en niet alleen voor degenen die we leuk vinden of die precies in het plaatje passen. Of het nu allemaal theologisch verantwoord is of niet, we hebben met mensen te maken en daar gaat het om.

In dit opzicht heeft het congres niet gebracht wat wij hier in het westen wellicht wel zouden willen. We mogen echter niet vergeten dat we met een wereldkerk te maken hebben en het dus zeer moeilijk is om gelijkgestemde besluiten te nemen. Elke stap voorwaarts is er een en mag als positief uitgelegd worden. Het is echter vaak wel een proces van de lange adem.

Dit gezegd hebbende kan ik uiteindelijk toch wel concluderen dat het een aangename ervaring was om eens op dit niveau mee te maken hoe er in de kerk gedacht en geredeneerd wordt.

Bert Nab is predikant van Heerlen en Eindhoven, daarnaast is hij districtsvoorzitter van Zuid-Oost Nederland en heeft een landelijke zorg voor rentmeesterschap. Meer blogs van Bert Nab lezen? Kijk op Berts gedachtenspinsels en belevenissen (bertnab.blogspot.nl).

ADRA Nederland zoekt een nieuwe penningmeester

vacatureHet bestuur van ADRA Nederland is per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester. ADRA zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid en bestrijdt structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naasten en het rentmeesterschap op aarde. Wij bieden hulp in noodsituaties en verbeteren op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd.

Alle bestuursfuncties zijn onbetaalde functies.  Ook de penningmeester zal op vrijwillige basis werkzaam zijn voor ADRA Nederland. De penningmeester dient lid te zijn van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het bestuur van ADRA Nederland vergadert acht keer per jaar op het Landelijk Kantoor in Huis ter Heide.

Belangrijkste taken

De penningmeester adviseert het bestuur over het financieel beleid van ADRA Nederland. In samenwerking met de directeur stelt de penningmeester een financiële meerjarenplanning op en de penningmeester ziet toe op de uitvoering hiervan. Ook legt de penningmeester de jaarcijfers ter controle voor aan de externe accountant van ADRA Nederland.

Vaardigheden en eigenschappen

We vinden het belangrijk dat de penningmeester communicatief vaardig is en beschikt over cijfermatig en financieel inzicht. De penningmeester heeft bij voorkeur ervaring in het onderhouden van contacten met externe partijen zoals accountants en banken.

Lijkt het je leuk om samen met de overige bestuursleden invulling te geven aan de missie van ADRA Nederland? Heb je ervaring in de bovenstaande taken en herken je jezelf in de gevraagde eigenschappen? Stuur dan een email naar Herman Jillings, voorzitter van ADRA Nederland: h.jillings@planet.nl.

Het Heiligdom: Lezingen van Dr. J-C Verrecchia

Kom naar het Studentencongres op 30 november of naar het symposium Waar woont God op 1 december en maak kennis met een van de meest geleerde Europese theologen binnen het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Studentencongres_2013_PNG

Spreker en schrijver

Dr. Jean-Claude Verrecchia is hoogleraar op Newbold College in Groot-Brittannië. Daarnaast is hij natuurlijk predikant, werkte als decaan en docent op Collognes in Frankrijk, en was actief als missionaris in Afrika. Hij schreef zijn proefschrift over het heiligdom en hij werkt momenteel aan een academisch boek over dit onderwerp. De Adventkerk heeft kort geleden een vertaling van zijn nieuwste boek uitgegeven onder de titel Waar woont God? Hierin maakt dr. Verrecchia nieuwe inzichten begrijpelijk terwijl hij de symposiumtraditionele uitleg met respect behandelt. Het boek is hier te bestellen.

Evenementen

Op het Studentencongres preekt Dr. Verrecchia en geeft twee lezingen over de hermeneutiek (de kunst van de interpretatie van teksten.) Dr. Tom de Bruin, recent gepromoveerd en graag geziene spreker op adventcolleges, verzorgt eveneens een lezing. Tijdens het symposium zal Dr. Verrecchia drie lezingen geven. Er wordt dan voor vertaling naar het Nederlands gezorgd.

Bezoekersvoordeel

Bezoekers van de evenementen krijgen meer dan een lezing van een boeiend spreker. Iedereen die zich registreert voor het Studentencongres ontvangt een gratis exemplaar van het boek Waar woont God? t.w.v. € 12,95. Tijdens het symposium krijgen bezoekers eenmalig de kans om het voor € 10,- aan te schaffen ter gelegenheid van de officiële presentatie.

Mis het niet!

Klik hier voor praktische informatie over en aanmelding voor het Studentencongres.
Klik hier voor praktische informatie over het symposium Waar woont God.

Adventgemeente Nijmegen verhuist

Dat afscheid samen kan gaan met veel gezelligheid bewijst adventgemeente Nijmegen op sabbat (zaterdag) 2 november wanneer zeventig (oud)leden en bezoekers bijeenkomen om afscheid te nemen van hun kerkgebouw. De Adventkapel was tussen 1959 en 2013 het afscheid adventkapel nijmegenhuis van de gemeente Nijmegen. Er wordt gelachen en gepraat, maar ook stilgestaan bij het afscheid van een dierbare plek.

De dag zou niet compleet zijn zonder historisch overzicht. De gemeente begon precies 75 jaar geleden met openbare lezingen en deur tot deur evangelisatie. Er volgt een dienst vol muziek.

Ds. Elise Happé staat tijdens de overdenking stil bij de woorden van koning Salomo en de verwondering die hij uitspreekt in 2 Kronieken 6: ‘Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen?’

God is daar waar de zon opgaat tot waar zij onder gaat. God is licht. In het symbool van de zevenarmige kandelaar, vertrouwen wij erop dat zijn aanwezigheid met ons meegaat naar de nieuwe locatie de Haard, waar Adventgemeente Nijmegen vanaf nu zal kerken.

Besluiten tijdens Europese vergaderingen

Leiders van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Europa zijn bijeen in Montenegro. In deze vergaderingen van de Trans-Europese Divisie, het samenwerkingsverband van een aantal Europese landen, worden belangrijke besluiten genomen over de visie van de Europese kerk. Daarnaast wordt er vergaderd over zaken die Europa belangrijk vindt, zodat ze onder aandacht komen van de wereldkerk.

Op 18 november heeft deze vergadering volledig unaniem besloten om het rapport betreffende de theologie van inzegening aan te nemen Statement_ordination(1)en door te sturen naar de wereldkerk. In opdracht van de wereldkerk onderzoekt een groep geleerden al twee jaar de inzegening in de Bijbel en in de geschiedenis van de theologie. Het resultaat is een boek van meer dan 600 pagina’s.

Uit dit onderzoek kwamen twaalf adviezen naar voren. Deze zijn te lezen op de website van de Europese hoofdkantoor. De adviezen draaien eigenlijk allemaal om één principe dat uit de Bijbel naar voren is gekomen: gelijkheid.

Gelijkheid als principe geldt voor gelijkheid tussen de man en vrouw. Het advies is daarom om man en vrouw gelijkwaardig in te zegenen, een besluit dat in Nederland al genomen is.Statement_ordination(2)

Maar gelijkheid geldt ook tussen predikanten en niet-predikanten. Volgens het rapport is er geen bijbelse basis voor het inzegenen voor bepaalde functies. Alle gelovigen zijn gelijk. Het inzegenen van bepaalde mensen voor bepaalde functies leidt tot een rangorde dat er niet hoort te zijn in de kerk van Christus.