Twitter

Een predikant liet me onlangs op het unie kantoor zijn nieuwe Samsung Galaxy zien. Dit apparaat is groter dan de iPhone maar kleiner dan de iPad. Toen hij duidelijk maakte hoe makkelijk het technisch wonder in de binnenzak van zijn colbert ging, zei een andere collega die voorbij kwam: “de jongens met hun speeltje.” Het Uniecongres heeft ook een ‘speeltje’ nl. de barcode. Zoals eerder vermeld op deze website, lokte dat de waardering uit van een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken (zie hun website). De barcode maakt het proces van registreren, het behandelen van moties en de verwerking van notulen een stuk makkelijker.

Een collega van het kantoorpersoneel, die geen afgevaardigde is, zei me gisteren: ‘ik volg a.s. zondag het congres via Twitter.’ Ook z’n mooi speeltje. Een belangrijk middel van communicatie. Korte nieuwsberichten worden met enige regelmaat de wereld ingestuurd. Je hoeft alleen maar naar www.adventist.nl te gaan en de grote T van twitter aan te klikken.

Alle technische ondersteuning is mooi; de aloude geestelijke ondersteuning van Gods Geest is veel belangrijker. Ik ben daarom blij dat de komende, tweede Congresdag (zondag 4 november) ingebed is in de gebedsweek. Laten we blijven danken en vragen om Gods leiding voor Zijn werk en kerk.