Op 21 december 2012 geen wereldeinde

De laatste vondsten geven aan dat de Maya kalender niet stopt op 21 december 2012, maar dat er na die datum weer nieuwe cycli van tijdsperiodes aanbreken.
Dus de wereld vergaat niet op 21 december 2012.
MAJA kalender
Toen ik begin januari de traditionele nieuwjaarstoespraak hield, viel het één van de toehoorders op dat ik in mijn vooruitblik op het nieuwe jaar niets had gezegd over 21 december 2012. Voor velen in de wereld, binnen en buiten de kerk, was deze datum als het ware in het collectieve brein gegrift. Het blijkt loos alarm te zijn. Aldus een artikel vandaag in weekblad Science.

Het is goed om vooruit te kijken, dat doet de Bijbel ook voortdurend. De toekomst behoort aan God en wordt aan mensen gegeven. Uiteindelijk is die toekomst hetgeen de mens toekomt. En het komt onverwachts, als een dief in de nacht. Het kan elk moment gebeuren, zelfs op 21 december a.s.

Jezus heeft er echter op gewezen geen datum te bepalen voor het einde van de wereld. Daarom zullen we bij een volgend bericht (wat zal het zijn..?) over een pertinent wereldeinde op die en die dag, niet in rep en roer raken.

Als kerk is het goed om met elkaar de toekomst van de kerk gestalte te gaan geven. Gaan we uit van een krimpscenario of geloven we dat de Adventkerk in Nederland kan blijven groeien? Naar aanleiding van het vijfjaarlijkse uniecongres in het najaar, schreef een collega vandaag dat we dit congres vooral moeten plaatsen in het licht van de toekomst. Het mag niet zo zijn dat bijna alle tijd opgaat aan het evalueren van de afgelopen vijf jaar. Zeker. Laat de afgevaardigden van uw gemeente (weet u wie ze zijn..?) maar weten wat uw toekomst plannen zijn voor de komende vijf tot tien jaar. Laten we met elkaar daarover praten.

Voor mij is de kerk van de toekomst een kerk van betrokken mensen. Want zoals de Maya’s geloofden in een eindeloze continuïteit van tijdscycli (en geen wereldeinde), zo geloof ik dat betrokkenheid, moed en opkomen voor recht nooit zullen ophouden te bestaan. De wereld mag ophouden en een nieuwe starten, maar het spoor van onze liefde zal nooit worden uitgewist.
Dáár moeten we voluit voor gaan.

counter statistics
.