Ted Wilson naar Nederland

Op uitnodiging van de Nederlandse Unie komt ds. Ted Wilson, voorzitter van de Generale Conferentie, van 7-10 maart 2013 naar de Nederlandse Unie. 

Het komende jaar 2012 is reeds voor ds. Wilson volgeboekt. Er zullen plannen ontwikkeld worden voor een gevarieerd programma, waaronder een samenkomst op sabbat 9 maart 2013 waarbij ds. Wilson de gastspreker zal zijn.

John Sanches consultant TED

Per 1 januari 2012 heeft ds. John Sanches zijn ontslag ingediend bij de Trans-Europese Divisie (TED). Het bleek onmogelijk om zijn werk als psycholoog in Nederland te combineren met een staffunctie voor gezinspastoraat en gezondheidsdepartement op het divisie kantoor.

John Sanches blijft beschikbaar als consultant voor gezinspastoraat en de gezondheidsafdeling van de divisie. Dit betekent vooral dat hij samen met zijn vrouw Clair Sanches (die verantwoordelijk is voor Gezins- Vrouwen- en Kinderpastoraat van de TED) toerustingweekenden in de 11 unies van de TED zal houden. Eveneens zal John ondersteuning geven aan Stephen Cooper op het gebied van gezondheid binnen de TED.

John en Clair Sanches wonen in St Albans, Engeland.

Mini Generale Conferentie

Van 11 t/m16 november ’11 vond de jaarvergadering plaats van het bestuur van de Trans-Europese Divisie (TED). Vanuit Nederland waren aanwezig: Wim Altink (unievoorzitter), André Amsen (uniepenningmeester), Frensly Panneflek (gemeente Eindhoven en lid van het bestuur General Conference Auditing System) en Shurendy Geradus (gemeente Den Haag en lid van het Algemeen Kerkbestuur). Shurendy was er voor het eerst en heeft de plaats ingenomen van mw. Jane Froma (gemeente Leiden/Haarlem en lid Algemeen Kerkbestuur), die de afgelopen 10 jaar lid was van het bestuur van de TED.
In de blog van deze week, heb ik Shurendy gevraagd zijn impressie te geven van bovengenoemde jaarvergadering welke plaatsvond in Montenegro (ook deel van de TED):

“Mijn verwachting was dat ik terecht zou komen in een mini-Generale Conferentie. Dit was ook echt het geval!
Het was een mix van zakelijke- en sociale ontmoetingen. Er werden besluiten genomen voor plannen van de TED-departementen (tedMedia, Pass It on, The Great Hope). 
Het herbevestigen van het belang van gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft veel indruk gemaakt.

Ik heb mij positief verbaasd over de grote hoeveelheid aan goede materialen voor zending en allerlei programma’s we in Nederland kunnen gebruiken. 
 
Op sabbat waren alle leden van de kerken in Montenegro uitgenodigd en we werden getrakteerd op een interessante studie van Daniel Duda (TED Director of Education) over Galaten 3. Hij daagde ons uit na te denken over de vraag “waarom wij gehoorzamen en waarom wij doen wat wij doen”.
Daarna heeft Artur Stele (Vice President Generale Conferentie) een zeer indrukwekkende overdenking gehouden over Handelingen 14.
Hij zei dat als we dingen willen veranderen, we dan net als Paulus 3 dingen moeten doen:
1. Geef nooit op!
2. Spreek met overtuiging!
3. Vertrouw op de interventie van de Heer!
 
Ik ben ervan overtuigd dat dit geldt voor alles wat wij ondernemen in dienstbaarheid aan God en onze gemeenschappen. Of het nu gaat om ons werk op het gebeid van Evangelisatie, Geestelijke Groei, Zending en Gezinspastoraat of moeilijke discussies rond de inzegening van vrouwen als predikant.” 
Shurendy Gerardus

counter statistics
.