Een nieuwe wet

Onlangs rapporteerde de BBC dat provinciale Chinese overheid en diverse verenigingen momenteel over een nieuwe wet in China praten.  Door deze wet zou het illegaal worden om personen te negeren die dringend hulp nodig hebben.

Woede
De discussie omtrent deze wet is op gang gekomen nadat het 2-jarige meisje Wang Yue werd overreden door een busje in de stad Foshan in de zuidelijke Guangdong provincie. Na het ongeluk bleef het meisje bloedend op de grond liggen en werd vervolgens genegeerd door 18 passanten, terwijl later nog eens een ander busje over haar benen reed. Het hele gebeuren zou wellicht niet in opspraak zijn gekomen ware het dat een veiligheidscamera alles had opgenomen en de televisie besloot deze beelden uit te zenden. Miljoenen reacties zijn via internet binnengekomen waarin grote verontwaardiging werd uitgesproken dat zoveel mensen blijkbaar weigerden dit kindje te helpen.  In het ziekenhuis wordt ondertussen gevochten voor het leven van het kind.
 
Moraal bevorderen
De provinciale Chinese overheid zoekt nu wegen om de moraal te bevorderen onder de mensen. In dit kader is de nieuwe wet genoemd die het zou moeten verbieden mensen te negeren die in nood zijn.  Een eerste peiling online toont echter dat vele Chinezen tegen een dergelijke wet zijn.  Kun je medeleven met een wet afdwingen of moet je moraal juist bevorderen door beloning van goed gedrag ? 
 
Dagelijks
Deze week kwam ik  uit de trein en zag net buiten de stationshal een man ongemakkelijk op de grond liggen met zijn hoofd wrijvend tegen de muur. Hij was stomdronken en bloed was zichtbaar door zijn haren. Een vriend zat er bij om hem aan te moedigen. Ook ik liep door. Even later dacht ik aan Wang Yue.
Enige tijd geleden stopte in Brussel een bus. Het was na middernacht en de buschauffeur was moe en wilde naar huis. Dit was de laatste halte voor de remise.  Maar waarom blijft die laatste passagier toch zo lang zitten?  Na herhaalde oproepen stond de chauffeur ongeduldig op. Plots, toen hij dichtbij kwam, bemerkte hij echter dat de passagier dood in de stoel zat. Ook kon hij zien dat de man uren lang in de bus  had gezeten.  Dagelijks is er leed op de straten van Calcutta, New York en Amsterdam. 
 
De gulden regel
Behalve Wang Yue dacht ik ook aan het verhaal dat bekend is als het verhaal van de barmhartige samaritaan. Jezus vertelt dit verhaal naar aanleiding van een aantal vragen in een gesprek met een wetgeleerde.  Het begint met de vraag “moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” “U hebt juist geantwoord,” zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’  Daarop vraagt de wetgeleerde “wie is mijn naaste?” Jezus vertelt dan dit bekende verhaal.
 
In dit verhaal  ligt iemand aan de kant van de weg, zwaar gewond na een overval. Jezus laat een priester en leviet passeren zonder dat ze hulp bieden. Een samaritaan helpt echter wel.  Waarom hij wel en de priester en de leviet niet?  Niemand twijfelde er in die tijd aan dat de priester en leviet de wet goed kenden, terwijl er juist grote twijfels waren omtrent de Samaritaan op dit punt. 
 
Jezus tekent dus een duidelijk contrast en tegelijk verrast hij de mensen door de gebruikelijke gang van zaken om te keren.  Jezus gaat verder niet in op de beweegredenen van de Samaritaan. Het valt op dat Jezus de oorspronkelijk vraag van de Schriftgeleerde opnieuw stelt. Daarmee brengt Jezus het gesprek met de schriftgeleerde tot een conclusie.  Wat wordt hier eigenlijk geleerd?
 
De lering zit wellicht in de subtiele draai die Jezus geeft aan de oorspronkelijk vraag van de Schriftgeleerde . Die vraag was: “wie is mijn naaste?”  Jezus neemt deze vraag op en legt die nu in de mond van de gewonde man die hulp nodig heeft.  Jezus stelt de Schriftgeleerde: Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?
 
Om deze laatste vraag te beantwoorden moet de Schriftgeleerde vanuit een andere positie spreken. Jezus vraag dwingt hem in feite om vanuit de visie van de gewonde man op de grond te antwoorden. Deze fijnzinnige aanwijzing, een toepassing van de gulden regel, is ook vandaag maatgevend niet alleen in Foshan maar ook voor het centraal station in Amsterdam.

Leendert Brouwer
Vorming en Toerusting

counter statistics
.