BERICHT OVER ADVENT

De lezers van Advent hebben wellicht al opgemerkt dat er een storende fout is opgetreden bij de laatste Advent (op 30 september ontvangen).

De begeleidende brief van de hand van de hoofdredacteur, ds. Henk Koning, om Advent financieel te ondersteunen is op verkeerd briefpapier  (van ADRA) afgedrukt en een verkeerde acceptgirokaart zit daaraan gekoppeld (ook van ADRA).  Het blijkt dat de drukker dozen met elkaar heeft verwisseld: hij heeft de ADRA acceptgiro’s gebruikt i.p.v. Advent acceptgiro’s. 

Met de drukker is nu afgesproken dat hij de fout herstelt door alle adressanten dezelfde brief met uitleg van zaken en excuses te sturen. En alle lezers krijgen dan de juiste Advent acceptgiro toegestuurd.  Men wordt dus opnieuw met correcte gegevens op de hoogte gebracht.

Jongste voorbeeld

Terwijl Europa haar best doet om de eurozone overeind te houden, straalden de Europese communicatieleiders binnen de Adventkerk de afgelopen week meer eensgezindheid en vertrouwen uit. Peter Smetsers en ik hebben daarbij onze unie vertegenwoordigd. Ongeveer honderd personen van alle Europese unies waren bijeen gekomen in Lasko, Slovenië.  De twee divisies (Trans Europese Divisie en Euro-Afrika Divisie) hadden de handen ineen geslagen.

Ik stond versteld over de producties van het mediacentrum van onze kerk in Darmstadt (Duitsland) en over de twee minuten videoclips over de sabbat en andere geloofspunten afkomstig van de Spaanse Adventkerk (die we gaan importeren!). Iedereen was gewapend met laptop, of i-pad, of i-pod, of ander communicatie gerief. Met enige regelmaat bekroop mij de gedachte: “Als iemand denkt dat onze kerk in Europa dood is, dan had hij hier moeten zijn. Er is een enorme wil en creativiteit om het eeuwig evangelie in de taal en met de middelen van deze tijd aan de man te brengen.”

Aan het einde van het congres zijn twaalf aanbevelingen aangenomen onder de noemer “wees spiritueel en wees professioneel.”  U kunt deze 12 punten terugvinden op www.adventcom.eu

Tevens vindt u daar meer informatie over het congres. Er is genoeg wat u zo kunt aanklikken. Om het materiaal van de presentaties te willen zien, is een log in code nodig. Mocht u daar erg nieuwsgierig naar zijn, neem dan contact op met psmetsers@adventist.nl

Overigens moet mij van het hart dat ik niet alleen waardering heb voor jonge creatieve geesten (zoals ik in Lasko tegenkwam), maar ook voor hen binnen onze kerk die op gevorderde leeftijd zich inzetten voor de kerk. Ouderlingen, diakenen, en ook predikanten; Reinder Bruinsma is het jongste voorbeeld daarvan: bijna vier jaar met pensioen en de bereidheid om de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de kerk in België en Luxemburg.

Zolang onze kerk in Europa creatieve en capabele jongeren en senioren heeft, heeft zij een goede toekomst!

 

counter statistics
.