Predikants- en proponentsplaatsen

Het Algemeen Kerkbestuur (AK) heeft besloten dat ds. Jurrien den Hollander per 1 september a.s. de nieuwe predikant wordt van de adventgemeente Utrecht en de churchplant Uniek. Dit vanwege het emeritaat gaan van ds. Henk van der Kamp per 1 mei jl.

Ds. Wim Wiersema is door het AK aangesteld als de nieuwe predikant van Amsterdam-Zuid, eveneens per 1 september a.s.

Jurrien den Hollander blijft de predikant van Amsterdam-Bon Notisia en districtsvoorzitter van het district Noord West Nederland.
Ds. Den Hollander verlaat de gemeenten Amsterdam-Zuid en Zaandam en zal tevens zijn coachende taak t.o.v. de churchplants Middelpunt en Purper stopzetten. 

 De pastorale invulling van de gemeenten Haarlem, Alkmaar, Enkhuizen (de huidige gemeenten waar Wim Wiersema predikant is), alsmede Zaandam en de coachende taak voor Middelpunt en Purper wordt nog nader door het AK bepaald.

Bovendien maakt het AK bekend dat Guisele Berkel haar proponentperiode per 1 juni 2011 is begonnen bij ds. Dwight van Ommeren en Silbert Elisabath is zijn proponentperiode begonnen bij ds. Bert Nab, eveneens per 1 juni 2011.  Guisele en Silbert hebben onlangs hun MA studie theologie afgerond op Newbold College.

Enrico Karg hoopt zijn MA studie theologie begin augustus op Newbold College te voltooien en wanneer die stap is gezet zal hij per 1 september 2011 zijn proponentschap aanvangen bij ds. Jan Koeweiden.  Het AK heeft ds. Koeweiden bereid gevonden om na zijn emeritaat (per 1 oktober a.s.) predikant te blijven van de gemeente Amersfoort, in ieder geval voor een periode van twee jaar na ingang van zijn emeritaat. 

De gemeente Hilversum, waar ds. Koeweiden nu ook predikant is, komt per 1 oktober vacant. Het AK is voorbereidingen aan het treffen om een opvolger aan te stellen voor Hilversum.

Ds. Henk van der Kamp is al eerder door het AK gevraagd en bereid gevonden om predikant te blijven van de adventgemeente Lelystad.