Rudy Van Moere gepromoveerd

In de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam verdedigde ds. Rudy
Van Moere op maandag 6 juni zijn proefschrift “Salomo tussen taal, tekst en oeuvre.”

Veel leden en predikanten van de adventkerk in België en Nederland waren getuige van een boeiend uur waarbij de uit twaalf personen promotie commissie de oppositie aanging met de promovendus. Na een succesvolle verdediging mag hij zich nu doctor in de godgeleerdheid noemen.

Dr. Rudy Van Moere heeft jaren voor de Nederlandse Unie gewerkt als preceptor en docent op de toenmalige theologische akademie Oud Zandbergen. Bovendien heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als stafmedewerker voor Vorming en Toerusting in Nederland. Hij was destijds een pionier in het creeeren van nieuw onderwijsmateriaal voor 6 verschillende leeftijdsgroepen, van peuter tot volwassenen. Dit materiaal werd niet alleen in Nederland, maar ook in België, Frankrijk en andere landen geintroduceerd. Tevens heeft hij in België gewerkt als predikant en is sinds een aantal jaren hoogleraar op de Protestantse Faculteit (Oude Testament – Franstalig) van de Universiteit van Brussel.

“Zowel de geleerde opponenten als de toehoorders in de zaal waren onder de indruk van de gedegen wijze waarop Rudy Van Moere zijn proefschrift wist te verdedigen. Tevens werd door velen waardering geuit voor het feit dat hij in staat is geweest om naast zijn altijd drukke werkzaamheden voor de kerk en universiteit dit boekwerk te schrijven.  Rudy en zijn vrouw Thea zijn actieve leden van de Adventkerk te Antwerpen en voelen zich nog steeds verbonden met de Adventkerk in Nederland” aldus Wim Altink, unievoorzitter, die de promotie bijwoonde.