Koninkrijk

Ruim 1500 ingevulde formulieren van het Onderzoek Betrokkenheid (gehouden op sabbat 2 oktober)  zijn verwerkt en opgeslagen in overzichtelijke Excel sheets. Een woord van dank voor degenen die hard hebben gewerkt om al deze gegevens handmatig in te voeren! En natuurlijk dank aan u allen die de formulieren (onder genot van gebak) hebben ingevuld.

Nu kan begonnen worden om te kijken wat de uitkomst van dit grootschalige onderzoek aangeeft. Binnen tien dagen zal een uitvoerig artikel hierover klaar moeten liggen op het bureau van de redactie van Advent. Het januari nummer van ons lijfblad zal de eerste resultaten kenbaar maken. Overigens is er voldoende materiaal om eerstvolgende maanden van Advent te vullen.

Ik kan en wil nu niet ingaan op de uitkomst, maar in algemene zin is het duidelijk dat een organisatie, en zeker een organisatie als de kerk, voor een groot deel is gestoeld op vertrouwen van allen die lid zijn of er zich bij betrokken voelen. Onze kritische geest vraagt terecht om redenen waarom zaken gaan zoals ze gaan. En een kritische geest kan uiteindelijk het vertrouwen versterken.

Vertrouwen op God is voor de kerk het allerbelangrijkst. Tegelijkertijd is onderling vertrouwen essentieel. Het vertrouwen van leiders in de leden en vice versa. Ik proef dat veel van dit vertrouwen aanwezig is. Het wordt vaak niet expliciet uitgesproken, maar er is veel onderling vertrouwen.
Echter de momenten waarop het lijkt dat vertrouwen onder druk komt te staan, krijgt soms een bovenmatige aandacht. Ik ben er geen voorstander van om verschillen van mening of kritische geluiden onder het tapijt te vegen. Aan de andere kant is het goed om de bredere context van zaken te zien. En we moeten op een gegeven moment niet in iets blijven hangen.

Er is een groot werk te doen. Opvang van daklozen bijvoorbeeld, zoals onze geloofsgenoten in Delft doen. Inzamelen van kerstdozen – via ADRA – met presentjes voor kinderen in minder rijke landen. We kunnen ons niet veroorloven om onze tijd en energie te geven aan interne, binnen kerkelijke zaken. We hebben een woord voor de wereld.

Lees de komende feestdagen het boek “De wereld verandert – de boodschap blijft gelijk” van Jon Paulien, te bestellen via het service centrum van de Nederlandse Unie. Het boek geeft praktisch aan hoe we de adventboodschap in deze tijd handen en voeten kunnen geven. Laten we trouw zijn aan Hem die ons geroepen heeft tot een belangrijke taak: de komst van het Koninkrijk beleven en aankondigen!