Werkwijzers en zendingsberichten

Levert het downloaden van de werkwijzer Dialoog en het zendingsbericht Volwassenen grote problemen op voor uw gemeente? Bijvoorbeeld omdat de gespreksleiders niet beschikken over een computer en er onderling niets geregeld kan worden?

Beide zijn dan te bestellen bij het Servicecentrum: fdeweger@adventist.nl, met een cc naar jbalk@adventist.nl .

Kosten werkwijzer Dialoog: € 8,95, zendingsberichten Volwassenen: € 7,50

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.