Werkgroep ‘vrouwelijk leiderschap’ van start

In de vergadering van 4 oktober heeft het Landelijk Bestuur (LB) de werkgroep ‘vrouwelijk leiderschap’ ingesteld. De kwestie van de inzegening van vrouwelijke predikanten is al langere tijd een heet hangijzer binnen de kerk. In de vergadering van afgevaardigden in 2012 is een motie aangenomen om vrouwelijke predikanten volledig gelijk te stellen aan hun mannelijke collega’s en dat zij ingezegend zouden moeten worden. Dit heeft tot veel discussie en polarisatie geleid binnen de Nederlandse Adventkerk.

Discussie twee jaar uitgesteld

Een vergadering van afgevaardigden heeft namelijk niet de bevoegdheid om over inzegening van vrouwelijke predikanten te beslissen. Het huidige LB heeft op verzoek van het Europese hoofdkantoor de discussie over dit onderwerp in december 2017 vervolgens twee jaar uitgesteld. Op de laatste vergadering van 2019 is dit onderwerp opnieuw besproken. De meningen over dit onderwerp staan lijnrecht tegenover elkaar.  Aan de ene kant wordt er druk uitgevoerd om vrouwelijke predikanten ‘gewoon’ in te zegenen. Ook al is dit in overtreding van de beleidskaders zoals vastgesteld op de bestuurslaag vanuit de Generale Conferentie. Ook zijn er enkelen die vanuit hun wijze van de Bijbel lezen de vraag stellen of er wel voldoende redenen zijn voor de inzegening van vrouwelijke predikanten. Weer een andere groep binnen de Nederlandse Adventkerk wil, ook wanneer zij voorstanders van de inzegening van vrouwelijke predikanten zijn, niet ingaan tegen het beleid van de wereldkerk. Zij hebben de eenheid en eensgezindheid binnen de wereldgemeenschap van zevendedagsadventisten hoog in het vaandel. We zitten in een impasse en de vraag die vaker binnen het LB wordt gesteld is: hoe nu verder?

‘Gecommissioned’

De beleidskaders van de Adventkerk staan wel toe dat vrouwelijke diakenen en ouderlingen worden ingezegend. Vrouwelijke predikanten worden niet ingezegend, maar ‘gecommissioned’. Dat betekent dat zij alle handelingen van een ingezegend predikant mogen vervullen, alleen is het recht om verkozen te worden als voorzitter voorbehouden aan een man. Toch worden vrouwelijke diakenen, ouderlingen en predikanten nog lang niet in alle gemeenten in Nederland erkend in hun verscheidende leidersrollen. Om meer draagvlak te creëren voor vrouwelijk leiderschap binnen de kaders die door de wereldkerk zijn gesteld heeft het LB nu de werkgroep ‘vrouwelijk leiderschap’ uit haar midden gevormd. De werkgroep zal onderzoeken hoe men binnen het Nederlandse veld staat tegenover vrouwelijk leiderschap en een stappenplan ontwikkelen om de acceptatie daarvoor te vergroten. Dit stappenplan zal vervolgens aan het LB worden voorgelegd alvorens er überhaupt een actie wordt ondernomen.

Leden werkgroep

De werkgroep verantwoordelijk voor het uitdenken van dat stappenplan bestaat uit:
• Miranda Broekhuis
• Jacob Engelgeer
• Thijs de Reus
• Dwight van Ommeren
• Muco de Jongh
• Madelon Comvalius
• Richard Esenbrink

Het leek het LB van onze kerk goed over dit proces volledig transparant te zijn en om die reden hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. Wij vragen u om het werk van bovengenoemde werkgroep in uw gebeden te gedenken en hopen dat in samenwerking met elkaar en de wereldkerk er mogelijkheden gevonden worden om volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen handen en voeten te geven in de kerk.

‘We hebben als bestuur sinds ons aantreden gestaan voor volledige openheid van zaken. Dit hebben we drie jaar lang consequent gehanteerd en dat willen wij blijven doen. Ongeacht de uitkomst van dit traject willen we benadrukken dat we alle ambtsdragers binnen de Nederlandse Adventkerk volledig steunen en waarderen, ongeacht geslacht of leeftijd, maar zeker ook ongeacht etnische achtergronden’, aldus Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.