Senioren

De vragenlijsten m.b.t. het onderzoek naar betrokkenheid zijn vorige week sabbat, 2 oktober, met een behoorlijk enthousiasme ingevuld! Daarvoor ben ik een ieder die heeft meegewerkt dankbaar!  Een enkele gemeente zal op een later tijdstip deze maand over gaan tot het gezamenlijk beantwoorden van de vragen.

Vanaf a.s. woensdag is een extra (tijdelijk) medewerker op het uniekantoor aangetrokken zodat binnen redelijk korte termijn de gegevens van de vragenlijsten verwerkt kunnen worden.

Morgen, sabbat 9 oktober, vindt de Seniorendag plaats. Binnen enkele jaren een niet meer weg te denken onderdeel van de jaarlijkse kerkelijke kalender geworden. Het is heel goed om als kerk de senioren in het midden van de aandacht te plaatsen. We staan immers ‘op de schouders van onze voorouders.’ Wat zij hebben opgebouwd in noeste arbeid, daar plukken wij als volgende generaties de vruchten van.  Dat geldt ook binnen de kerk.  Een voorbeeld: we zijn nu gezegend met ruim 15 nieuwe gemeenten in ‘aanbouw’ (churchplant), maar realiseren we ons dat alle bestaande gemeenten (55) in Nederland ooit eens begonnen als groep of kerkplanting!

Hoeveel tijd, planning, energie en visie is er niet gestoken in het bouwen (ook letterlijk) van de Adventkerk in Nederland!
Mag ik een ieder binnen onze geloofsgemeenschap oproepen om het werk van de senioren over te nemen?!  We hebben de wijsheid, het inzicht en de mildheid van onze senioren leden blijvend nodig, maar zij willen graag ook het stokje doorgeven. Wij (de niet 60 plussers) zijn het de senioren schuldig om voort- en uit te bouwen wat zij zijn begonnen. Zij hebben ons in veel opzichten een mooie kerk, waar het goed toeven is, gegeven.  Chapeau voor onze senioren.

Omdat mijn aanwezigheid elders wordt verwacht (bij de jaarvergaderingen van de wereldkerk van 8-13 oktober) kan ik de Seniorendag niet bijwonen. Maar in de geest ben ik er zeker bij. Ik hoop op en bid voor een schitterende, warme (temperatuur is goed!), en inspirerende Seniorendag.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.