Marie Schroevers – Van Belzen

Marie Schroevers-Van BelzenMarie Schroevers – Van Belzen is geboren en getogen in Arnemuiden. Zij was scherp van geest en had veel gevoel voor humor. Ze groeide op in een streng gereformeerd milieu, maar liet zich in 1940 uit volle overtuiging dopen en was adventist in hart en nieren. Toch heeft zij altijd liefde voor haar oude kerk en haar gelovige ouders gehouden. Ze zong graag de psalmen en las graag in de Bijbel.

Haar man was haar vroegere buurjongen. Prina Schroevers (95) kan zich nog goed herinneren hoe haar broer Marien over het muurtje klom om zijn verloofde te bezoeken.

Marie heeft veel en hard gewerkt. Op jonge leeftijd kreeg zij, als oudste van een vrij groot gezin, bij afwezigheid van haar ouders de zorg toevertrouwd. Toen ze wat groter was, moest zij met een fiets, zwaarbeladen met vis, op weg. Dat viel haar zwaar.

Later werkte Marie als schoonmaakster in Den Haag. Ook thuis was ze schoon. Na haar huwelijk hielp ze haar man met de verkoop van vis. Voor de sabbat werd de bedrijfswagen helemaal schoongemaakt, zodat Marie, haar schoonouders en een neef (en eventueel andere meerijders) daarmee naar de kerk konden. Voor Maries schoonouders werden losse stoelen in de auto gezet. Dat gaf wel eens gevaarlijke toestanden, maar het is altijd goed gegaan.

Marie was trouw en betrouwbaar. Zij is haar hele leven betrokken geweest bij de gemeente in Zeeland, bezocht de diensten zo lang zij kon en deed altijd van harte mee aan e actie Sympathia. Ook wel welzijn van de predikanten gingen haar en haar man aan het hart. Marie was gastvrij; tijdens de gebedslezingen stelde zij altijd haar huis op zondag open, tot op hoge leeftijd.

Zij heeft veel meegemaakt. Marie moest eerst haar oudste zoon missen, zeer kort daarop haar man en daarna haar dochter. Nagenoeg al haar jongere broers en haar zus gingen haar voor. Toch hield Marie haar hele leven vast aan haar geloof, waarvan zij veel getuigd heeft.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.