Advies: kerkdiensten zo veel mogelijk digitaal

In een brief aan onder andere alle kerkenraden en Church Plants adviseert landelijk voorzitter Rob de Raad de kerkdiensten zo veel mogelijk digitaal uit te zenden.

Lockdown

Afgelopen zaterdagavond is er opnieuw een persconferentie geweest waarbij het kabinet met ingang van zondag 19 december een lockdown heeft afgekondigd. De aangekondigde maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Kerkdiensten

De Nederlandse Unie geeft het volgende advies aan haar gemeente in lijn met het advies dat door het CIO voor de kerken is afgegeven:

– Zend kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren.
– Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘personeel’).

Basisregels blijven in dat geval van toepassing. Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5 m afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen).

Dringende vergaderingen

Voor dringende vergaderingen wordt allereerst aangeraden om deze digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer dit onmogelijk is, kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m.

Voorzitter Rob de Raad in de brief aan de lokale gemeenten: ‘Wij beseffen dat de verscherpte maatregelen in toenemende mate een punt van discussie zijn in onze gemeenten. Het valt ons allemaal zwaar, zeker tijdens de feestdagen. We moeten echter voor ogen houden dat de maatregelen gericht zijn op het beperken van het aantal mensen dat ziek wordt en daardoor de medische zorg nog meer onder druk zal komen te staan.’

Solidair

Godsdienstvrijheid is een belangrijk gegeven in Nederland, aldus De Raad. ‘Het betekent echter niet dat wij als kerken gewoon onze gang kunnen gaan terwijl de samenleving op slot gaat. Als zevendedagsadventisten is het belangrijk dat wij ons solidair opstellen met de maatschappij om samen deze crisis te boven te komen. Het is van belang dat de kerk niet zelf de aanleiding is waardoor het voorrecht van de godsdienstvrijheid in de samenleving ter discussie wordt gesteld.’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.