Johan (Johannes) Zeeman

Johan is geboren en getogen in Veendam. Het gezin was Nederlands-hervormd. Vlak voordat hij naar Indonesië werd uitgezonden leerde hij zijn toekomstige vrouw, Annie Piebes, kennen bij een bezoek van toenmalig prinses Juliana aan Veendam. Annie was adventist maar Johan deed niet veel aan het geloof.

Nabijheid God ervaren

Toch heeft hij de nabijheid van God in Indonesië ervaren, zonder dat hij zich dat op dat moment realiseerde. Tijdens een beschieting van het konvooi waarvan Johan als chauffeur deel uitmaakte en bang was dat hij het niet zou overleven, hoorde hij een stem tegen hem zeggen: ‘Ik heb nog iets met je voor.’ Terug in Nederland trouwde hij met Annie en ze kregen samen vier kinderen: Grieto, Rita, Ineke en Martin. Tijdens een ziekte lag hij in de tuin het boek ‘Triomf van Gods liefde’ te lezen en hij las Jesaja 44:22 waarbij wordt omschreven dat de zonden verdwijnen als een wolk. Hij vroeg God om uitleg en zag daarna drie wolken waarbij de middelste de vorm had van een doodshoofd. Toen de wolken voorbij dreven verdween de middelste wolk waarbij Gods vergeving gesymboliseerd werd en Johan begreep hoe groot deze is.

Erg actief

In de gemeente Veendam waren Johan en Annie erg actief en de schuur achter het huis werd omgebouwd om daar de diensten te kunnen houden. De keuken en woonkamer werden gebruikt voor de kindersabbatschool. Johan heeft diverse functies bekleed en is zelfs een aantal jaren colporteur geweest, nadat hij geen werk meer had. Toen de jongste zoon het huis definitief had verlaten zijn ze naar Walterbosch verhuisd. Johan heeft in Walterbosch als vrijwilliger veel klusjes gedaan en mensen geholpen bij onder andere doktersbezoeken en het doen van boodschappen.

Vredenoord

Later zijn ze naar Intermezzo verhuisd en toen het slechter ging zijn zij in Vredenoord gaan wonen. Daar is Johan uiteindelijk na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn vrouw en dochter op sabbat overleden, al luisterend naar de muziek van de kerkdienst. De afscheidsdienst heeft op 8 februari plaatsgevonden in Winschoten onder leiding van de bevriende ds. Dieter Versteegh. Als uitgangspunt voor de herdenkingsdienst is Psalm 139:1-10, 23 en 24 gebruikt. Tijdens de plechtigheid is de kist door de kleinkinderen gedragen en dochter Rita en kleinzoon Mark hebben nog een kort in memoriam gehouden. Daarna is hij in Muntendam bijgezet in het familiegraf alwaar het Onze Vader is voorgelezen. Johan was volledig overtuigd van zijn aanstaande opstanding bij Jezus’ wederkomst.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.