Jan Hoogeveen

Jan wordt twee jaar voor de Tweede Wereldoorlog in Oudewater geboren. Hij is de oudste in een gereformeerd gezin. Zijn ouders zijn beiden werkzaam in het onderwijs. Jan zou een modelkind worden. De werkelijkheid wordt anders, want Jan is eigenzinnig. Daarnaast heeft hij gevoel voor humor, is gevat en goed met woorden.

Na de middelbare school werkt hij onder andere in de haven van Maassluis en later in Blankenham in verschillende functies, daarna jaren in Woerden, als werkleider in een sociale werkplaats. Op een bepaalde wijze voelt hij zich aangetrokken tot mensen die niet echt meetellen in de samenleving. Jan trouwt in 1961 met Riek. In dit huwelijk worden drie kinderen geboren.

In de winter en het voorjaar van 1975 wonen Jan en Riek in de Schouwburg van Gouda een serie archeologie- en bijbellezingen van ds. Henk de Raad bij. Er wordt in die periode thuis veel over geloof en kerkelijke opvattingen gesproken, zeker als Riek in dat jaar besluit lid te worden van de Adventkerk. Jan is aanwezig bij haar doop, maar hij heeft er wel moeite mee. Ondanks zijn aanvankelijke weerstand kiest hij in 1976, een jaar na zijn vrouw, ook voor de doop.

Jan is door zijn doop veranderd, maar hij wordt geen heilige of modelgelovige. Hij is vaak moeilijk voor anderen, maar ook voor zichzelf. Jan laat niet makkelijk in zijn innerlijk kijken.  Tegelijkertijd biedt hij menig keer praktische hulp aan mensen, vooral aan hen van wie hij begrijpt dat ze bepaalde zaken zelf niet aankunnen. Voor hen zet hij zich met plezier in.

In het geloof zoekt Jan altijd weer naar argumenten. Als hij eenmaal van iets overtuigd raakt, heeft hij de neiging om dat de ander op te leggen. Maar ook kan hij anderen met de gevonden argumenten en geloofsbewijzen overtuigen en bemoedigen.

Al jaren laat zijn gezondheid zeer te wensen over. Na een tussenstop op Walterbosch komt hij rond Pasen 2015 op Vredenoord. Hij is dan een kwetsbaar mens. Hij belandt in een innerlijke geloofsstrijd. Hij zoekt verzoening. Het verhaal van de verloren zoon spreekt hem daarom extra aan. De God die als rennende vader zijn zoon tegemoet snelt, wil hij wel ontmoeten. In die hoop overlijdt Jan op 12 oktober, ruim 77 jaar, op Vredenoord.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.