Jaarverslag 2019: ‘Dankbaar voor alle inzet’

‘We werken op ons landelijk kantoor met een heel klein team, maar mede door de inzet van vrijwilligers is er toch weer opnieuw heel veel tot stand gekomen’, aldus voorzitter ds. Rob de Raad in zijn voorwoord bij het jaarverslag over 2019. Deze week werd het jaarverslag gepubliceerd. Hij toont zich dankbaar voor de inzet en de vele georganiseerde activiteiten in 2019.


Extra tiendeninkomsten

Blij is hij ook over de groei van 1 ton van de tiendeninkomsten. Dit is 2% meer dan waarop volgens de begroting was gerekend. ‘Gezien de uitdagingen waar we mee te maken hebben gekregen, zijn we enorm dankbaar dat onze leden de kerk ruimhartig gedenken in moeilijke tijden.’ Uit het financieel verslag van penningmeester Rozita Panneflek-Reymond blijkt het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van €472.000. Wij ervaren dit als een grote zegen welke wij met z’n allen ontvangen hebben. ‘We zien hierin dat God onze leden zegent en hiermee in staat stelt de afdrachten te doen’, aldus de penningmeester in het jaarverslag.

VEEL ACTIVITEITEN

Het jaarverslag 2019 laat enorm veel activiteiten van de Adventkerk zien. Veel bijeenkomsten, workshops en bijbelstudies voor kinderen, tieners en volwassenen. Met vaak een grote opkomst.

CORONAPANDEMIE VERTRAAGT PRODUCTIE

Het jaarverslag is later verschenen dan de bedoeling was. Dit wordt voor een groot deel verklaard door de uitgebroken coronapandemie in maart van 2020. Dit had ingrijpende gevolgen voor het werk op het Landelijk Kantoor en het kerkelijk leven. Normaal gesproken komen de auditors vanuit het Europese hoofdkantoor in mei een ruime week op ons landelijk kantoor om de boeken te controleren. Zij moesten nu vanwege corona op een andere manier te werk gaan. Pas in het najaar kon het proces als gevolg hiervan op gang komen. Pas na een audit kunnen gegevens worden vrijgegeven in bijvoorbeeld een jaarverslag. Het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Adventkerk heeft inmiddels een verzoek bij de auditors ingediend om de audit over het jaar 2020 iets eerder te starten.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.