Intrede Duco Kerssen Zoetermeer

2013-04-13 12.14.14Op 13 april heeft ds. Duco Kerssen intrede gedaan in de gemeente Zoetermeer. Ds. Kerssen preekte over hoe het zou zijn als Jezus nu zou rondlopen op aarde. Hoe zou hij dingen waarnemen, hoe met mensen praten. Wat zouden we van hem zien. Het zou goed zijn om zo te leven dat je je bewust bent dat Jezus heel dicht bij is.

Na de preek vroeg ds. Jurriën den Hollander namens het landelijk kantoor  of zowel Duco als het bestuur zich wilden uitspreken voor een positieve samenwerking. Na afloop van deze feestelijke dienst met zang en muzikale begeleiding was er een maaltijd voor alle aanwezigen. Positief was dat er ook een zestal vertegenwoordigers waren uit andere kerken in Zoetermeer.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.